Měsíční přehled:

Scénář Jednorázová investice 250 000 Kč Pokud ivestici ukončíte po 1 roce Pokud investici ukončíte po 3 letech (doporučená doba držení)
MinimálníMinimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny
Stresový scénářCo byste mohli získat zpět po odečtení nákladů233 996 Kč218 965 Kč
Průměrný každoroční výnos-6.4%-4.14%
Nepříznivý scénářCo byste mohli získat zpět po odečtení nákladů255 963 Kč271 141 Kč
Průměrný každoroční výnos2.39%2.82%
Umírněný scénářCo byste mohli získat zpět po odečtení nákladů260 322 Kč279 343 Kč
Průměrný každoroční výnos4.13%3.91%
Příznivý scénářCo byste mohli získat zpět po odečtení nákladů266 922 Kč290 307 Kč
Průměrný každoroční výnos6.77%5.37%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

K nepříznivému scénáři došlo u investice mezi 04/2018 a 04/2021.

K umírněnému scénáři došlo u investice mezi 08/2019 a 08/2022.

K příznivému scénáři došlo u investice mezi 07/2013 a 07/2016.